28 травня 2012 р., протокол № 6// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Конкурсні справи.

2.Про підготовку до нового навчального року.

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

3. Про прийом до докторантури у 2012 році.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

4. Про присудження премій НТУУ «КПІ» за кращі підручники, навчальні посібники і монографії.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

5. Про підсумки 14-го туру моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ».

Доповідає – директор ІМЯО Ясінський В.В.

6. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.