Інформація щодо зняття дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Лукашева Олексія Юрійовича з захисту

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.060 повідомляє, що захист дисертаційної роботи Лукашева Олексія Юрійовича на тему: "Дослідження та розробка методів зменшення електромагнітних завад створюваних імпульсними джерелами живлення" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 171 Електроніка, призначений на 29 грудня 2021 року, не відбудеться в зв’язку зі зняттям здобувачем даної роботи з захиcту за сімейними обставинами.
Інформація щодо захисту дисертації Лукашева О.Ю. розміщена за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1579

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.