ДФ 26.002.050 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ШЕВЛЯКОВОЇ ГАННИ ВІКТОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 153 – МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.050 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2021 року N 859.
10 серпня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Шевлякової Г.В. на тему: "Вплив розмірних ефектів на характеритики фероелектриків в приладах мікроелектроніки" за спеціальністю 153 – Мікро- та наносистемна техніка.
Повідомлення щодо призначення дати захисту:
https://rada.kpi.ua/node/1552
Захист дисертаційної роботи Шевлякової Ганни Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» відбудеться 21.09.2021 о 14.00 у дистанційному режимі (відео конференція Google Meet) за посиланням: meet.google.com/dvv-ppri-shp/ .

Текст дисертації Шевлякової Г.В.

Відео захисту Шевлякової Г.В.:
https://drive.google.com/file/d/1CyeBmkCRdMgnGyeChqAcXJnj6MC51tqB/view?u...

Аудіо захисту Шевлякової Г.В.:
https://drive.google.com/file/d/1CzCNzwUT3Tb-sJMXSB7i_W4-4GObn4Kl/view?u...

Наказ №НСВС/76/2021 від 15.12.2021 Про видачу диплому доктора філософії на підставі рішення Вченої ради Університету від 13 грудня 2021 року, протокол №10 та Наказу МОН від № 1290 від 30.11.2021
https://rada.kpi.ua/node/1602

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.