16 січня 2012 р.,протокол № 1 || Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Наукова та інноваційна діяльність в дослідницькому університеті. Звіт проректора з наукової роботи за 2011 рік.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

2. Конкурсні справи.

3. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.