15 березня 2021 р., протокол № 3// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Скоординована професійна робота усіх ланок – запорука сталого розвитку університету. Звіт першого проректора за 2020 рік.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

3. Трансформація освітнього процесу в умовах сучасності. Звіт проректора з навчальної роботи за 2020 рік.
Доповідає – проректор Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

4. Затвердження результатів підрахунку голосів.
Доповідає – Голова лічильної комісії.

5. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.