НАКАЗ №НСВС/10/2021 ВІД 17.02.2021 ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ВІД 15 ЛЮТОГО 2021 РОКУ, ПРОТОКОЛ №2 та Наказу МОН від 09.02.2021, №157

На підставі рішення Вченої ради Університету від 15 лютого 2021 року, протокол № 2 ухвалено видати дипломи доктора філософії:
- Гавриш Юлії Олегівні за спеціальністю 051 «Економіка»;
- Мельниковій Валерії Андріївні за спеціальністю 073 «Менеджмент»;
- Ревуцькій Любові Олександрівні за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»;
- Шуриберко Марії Михайлівні за спеціальністю 101 «Екологія»;
- Витвицькому Віктору Мироновичу за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»;
- Коротинському Антону Петровичу за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
- Семененко Ніні Валеріївні за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.