15 лютого 2021 р., протокол № 2// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
3. Результати наукової та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році.
Доповідає – проректор Віталій ПАСІЧНИК
4. Про підсумки навчально-виховної роботи в Університеті у 2020 році.
Доповідає – проректор Наталія СЕМІНСЬКА
5. Звіт дирекції студмістечка щодо діяльності студмістечка Університету протягом 2020 р.
Доповідає – директор студмістечка Олександр ІЩЕНКО
6. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.