29 січня 2021 р., протокол № 1// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и.
2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
3. Підсумки міжнародної діяльності університету в 2020 році та завдання на 2021 рік. Звіт проректора з міжнародної діяльності.
Доповідає – проректор Сергій СИДОРЕНКО.
5. П о т о ч н і с п р а в и.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.