14 грудня 2020 р., протокол № 8// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Стислі підсумки календарного 2020 року.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
(регламент 10 хв.)
3. Затвердження правил прийому до Університету у 2021 році.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО
(регламент 10 хв).
4. Про зміни структури підрозділів Університету за результатами акредитації.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО
(регламент 15 хв).
5. Результати виконання вченими Університету першого етапу грантів НФД України.
Доповідає – проректор Віталій ПАСІЧНИК
(регламент 10 хв.)
6. Основні результати роботи постійних комісій Вченої ради у 2020 році.
Доповідає – Голова Вченої ради
Михайло ІЛЬЧЕНКО
(регламент 3 хв.)

7. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.