Наказ №НСВС/3/2020 від 13.11.2020 Про видачу дипломів докторів філософії на підставі рішення Вченої ради Університету від 09 листопада 2020 року, протокол №7 та Наказу МОН від 24.09.2020, №1188

На підставі рішення Вченої ради Університету від 9 листопада 2020 року, протокол № 7 ухвалено видати дипломи доктора філософії:
- Лавренюку Миколі Сергійовичу за спеціальністю 113 «Прикладна математика»,
- Момоту Андрію Сергійовичу за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.