9 листопада 2020 Р., ПРОТОКОЛ № 7// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
3. Удосконалення менеджменту наукової діяльності університету: згідно рішень координаційної ради.
Доповідає – проректор Віталій ПАСІЧНИК
4. Про організацію освітнього процесу в університеті в умовах карантину.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО
(регламент 10 хв.)
5. Культура академічної доброчесності в університеті: формування та розвиток.
Доповідає – голова комісії Вченої ради з питань етики та
академічної доброчесності, директор НТБ Оксана БРУЙ
6. П о т о ч н і с п р а в и:
7. Р і з н е.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.