ДФ 26.002.011 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ШУРИБЕРКО МАРІЇ МИХАЙЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10 - ПРИРОДНИЧІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 101 – ЕКОЛОГІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.011 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2020 року N 1287.
05 листопада 2020 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Шуриберко М.М. на тему: "Кондиціонування води для ресурсоефективних екологічно безпечних водоциркуляційних систем" за спеціальністю 101 - Екологія.
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.011 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Шуриберко Марії Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки, за спеціальністю 101 Екологія відбудеться 08.12.2020 о 14.30 в 112 аудиторії, 4 корпусу.

ДИСЕРТАЦІЯ ШУРИБЕРКО М.М.

АУДІО ЗАХИСТУ ШУРИБЕРКО М.М.

ВІДЕО ЗАХИСТУ ШУРИБЕРКО М.М.

Наказ №НСВС/10/2021 від 17.02.2021 Про видачу дипломів докторів філософії на підставі рішення Вченої ради Університету від 15 лютого 2021 року, протокол №2 та Наказу МОН від 09.02.2021, №157
https://rada.kpi.ua/node/1343

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.