7 вересня 2020 р., протокол № 6// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

Початок засідання о 10-00 (онлайн)
1. Виступ ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідає – ректор Університету Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ.
2. Про організацію роботи Вчених рад Університету, інститутів, факультетів у період карантину.
Доповідає – Голова Вченої ради Михайло ІЛЬЧЕНКО

3. К о н к у р с н і с п р а в и:
3.1. Обрання на посади:
- завідувача кафедри;
- професора кафедри.
Доповідає – начальник департаменту якості освітнього процесу
Олексій ЖУЧЕНКО
3.2. Рекомендація до присвоєння вчених звань.
Доповідає – вчений секретар Валерія ХОЛЯВКО
3.3. Обрання лічильної комісії для проведення таємного голосування та затвердження результатів підрахунку голосів.
Доповідає – Голова Вченої ради Михайло ІЛЬЧЕНКО

з 11-00 до 14-30 таємне голосування у залі Вченої ради (1-й корпус)
Перерва з 14-30 до 15-00

Продовження засідання о 15-00 (онлайн)
4. Про організацію освітнього процесу в Університеті та підсумки прийому на 1 курс.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО
5. Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО
6. Про увічнення пам’яті видатних діячів науки і техніки.
Доповідає – Голова експертно-правової комісії Володимир ВАНІН
7. Затвердження результатів підрахунку голосів.
Доповідає – Голова лічильної комісії.

8. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.