ДФ 26.002.005 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ШИНКАРЧУК МАЛЬВІНИ ВОЛОДИМИРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 - ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 162 – БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.005 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року N 1064.

26 серпня 2020 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Шинкарчук М.В. на тему: "Біотехнологія отримання біогазу із жировмісної сировини" за спеціальністю 162 - Біотехнології та біоінженерія
Захист дисертації відбудеться 28 вересня 2020 року, 14.30 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 4, аудиторія 258, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДИСЕРТАЦІЯ ШИНКАРЧУК М.В.

АУДІО ЗАХИСТУ ШИНКАРЧУК М.В.

ВІДЕО ЗАХИСТУ ШИНКАРЧУК М.В.

Наказ №НСВС/18/2020 від 23.12.2020 Про видачу дипломів докторів філософії на підставі рішення Вченої ради Університету від 14 грудня 2020 року, протокол №8 та Наказу МОН від 26.11.2020, №1471
https://rada.kpi.ua/node/1304

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.