Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 р. № 627 затверджені рішення Вченої ради та спеціалізованих вчених рад КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 р. № 627 затверджені рішення Вченої ради та спеціалізованих вчених рад КПІ ім. Ігоря Сікорського:

- про присвоєння вченого звання професора

Настенку Євгену Арнольдовичу професора кафедри біомедичної кібернетики
Хитровській Юлії Валентинівні професора кафедри історії

- про присвоєння вченого звання доцента

Васильєву Георгію Степановичу доцента кафедри технології електрохімічних виробництв
Жуковій Вероніці Сергіївні доцента кафедри екобіотехнології та біоенергетики
Климук Олені Сергіївні доцента кафедри загальної та теоретичної фізики
Колосовій Олені Петрівні доцента кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
Олізько Юлії Михайлівні доцента кафедри англійської мови технічного спрямування
Подоляну Олександру Олександровичу доцента кафедри виробництва приладів

- про присудження наукового ступеня доктора наук
Д 26.002.03
Путренко Віктор Валентинович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних
pішень»
Д 26.002.18
Микитенко Володимир Іванович, 05.11.07 «Оптичні пpилади та системи»
Д 26.002.19
Безуглий Михайло Олександрович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»

- про присудження наукового ступеня кандидата наук

Д 26.002.01
Димань Маріанна Михайлівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
Фам Дик Куан, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
Д 26.002.03
Осауленко Вячеслав Миколайович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
Д 26.002.04
Солдатова Марія Олександрівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Д 26.002.07
Некрасова Марія Володимирівна, 05.11.03 «Гіpоскопи та навігаційні системи»
Д 26.002.09
Баскова Олександра Олександрівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика»
Д 26.002.13
Васильєва Світлана Михайлівна, 05.17.14 «Хімічний опір матеріалів та захист від
корозії»
Д 26.002.19
Порєва Ганна Сергіївна, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
К 26.002.06
Лободзинський Вадим Юрійович, 05.09.05 «Теоpетична електpотехніка»
К 26.002.17
Полягушко Любов Григорівна, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних
Шадура Оксана Віталіївна, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

- часткові зміни до складу спеціалізованої вченої ради К 26.002.06
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegi...

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.