10 березня 2020 р., протокол № 4// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про стан та вдосконалення освітньої діяльності в університеті. Звіт першого проректора університету.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності в університеті за 2019 р. та затвердження бюджету на 2020 р.
Доповідає – начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.

3. Звіт директора студмістечка щодо діяльності студмістечка Університету протягом 2019 р.
Доповідає – директор студмістечка Іщенко О.А.

4. Про створення постійної комісії Вченої ради з соціально-виховної роботи.
Доповідає – Голова Вченої ради Ільченко М.Ю.

5. К о н к у р с н і с п р а в и:

6. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.