10 лютого 2020 р., протокол № 2// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Результати наукової та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році
Доповідає – проректор Пасічник В.А.
2. Навчально-виховна робота у вимірі викликів сьогодення.
Доповідає – проректор Семінська Н.В.
3. К о н к у р с н і с п р а в и:
4. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.