7 жовтня 2019 р., протокол № 9// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про зміни у структурі підрозділів університету.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
2. Про «Положення про призначення деканів факультетів/директорів інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
3. Про зміни до Положення про Вчену раду та склади постійних комісій Вченої ради КПІ ім.Ігоря Сікорського.
Доповідає – Голова Вченої ради Ільченко М.Ю.
Співдоповідач -учений секретар Мельниченко А.А.
4. Про «Положення про участь КПІ ім. Ігоря Сікорського в університетських рейтингах».
Доповідає – директор ФТІ Новіков О.М.
5. К о н к у р с н і с п р а в и:
6. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.