ЕКСПЕРИМЕНТ_PhD_РОЗ'ЯСНЕННЯ

Файли "ЕКСПЕРИМЕНТ_PhD_РОЗ'ЯСНЕННЯ" з інформацією щодо окремих питань реалізації
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD).

У додатках до листа містяться:
а) форма Академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми - залишається у закладі вищої освіти і здобувача (до МОН подається лише за окремою вимогою);
б) форма Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду - надсилається на електронну скриньку співробітника департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації, який відповідає за відповідну галузь, в текстовому та графічному форматі з назвою файлу яка містить на початку прізвище здобувача, далі нижнє підкреслення, далі шифр спецради без пробілів;
в) форма та зразок Відомостей про атестацію здобувача ступеня PhD - відомості надсилаються спеціалізованою вченою радою на електронну адресу phd.start.2019@ukr.net одночасно з
поданням до Міністерства письмового клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача.

Поряд з цим надаються посилання на нормативні документи:

1) Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF

2) Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF

3) Вимоги до оформлення дисертації - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

4) Форми документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19

5) Форми документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15 (для здобувачів ступеня доктора філософії, які захищатимуться у термін дії постанови КМУ № 167 (Експеримент) очікується затвердження окремої форми диплома доктора філософії та додатка до нього)

Лист МОН №1/9-492 від 31.07.2019

Форма Академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми

Форма Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Форма Відомостей про атестацію здобувача ступеня PhD

Зразок Відомостей про атестацію здобувача ступеня PhD

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.