18 січня 2010 р.,протокол № 1 || Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Світові орієнтири наукової та інноваційної діяльності дослідницького університету.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

2. Затвердження підсумків конкурсу серед викладачів щодо номінацій „Викладач-дослідник-2009” та „Молодий викладач-дослідник-2009” в НТУУ „КПІ”.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

3.Про зміну назви кафедри відновлення деталей машин ЗФ на нову назву - кафедра інженерії поверхні.

Доповідає – заст. голови експертно-кваліфікаційної комісії
Мікульонок І.О.

4. Конкурсні справи.

5. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.