Склад адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1 Згуровський Михайло Захарович голова ради, ректор, академік НАН України, д.т.н., професор
2 Якименко Юрій Іванович заступник голови ради, перший проректор, академік НАН України, д.т.н., професор
3 Жученко Олексій Анатолійович секретар ради, директор департаменту якості освітнього процесу, д.т.н., професор
4 Ільченко Михайло Юхимович Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор інституту телекомунікаційних систем, академік НАН України, д.т.н., професор
5 Мельниченко Анатолій Анатолійович проректор з навчальної роботи, к.філос.н., доцент
6 Пасічник Віталій Анатолійович проректор з наукової роботи, д.т.н., професор
7 Сидоренко Сергій Іванович проректор з міжнародних зв'язків, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор
8 Семінська Наталія Валеріївна проректор з навчально-виховної роботи, к.т.н., доцент
9 Кондратюк Вадим Анатлійович проректор з адміністративно-господарської роботи, к.т.н.
10 Субботіна Людмила Григорівна начальник Департаменту економіки і фінансів – головний бухгалтер
11 Антипенко Руслан Володимирович Декан Радіотехнічного факультету, к.т.н., доцент
12 Бернадський Петро Йосипович в.о. директора інституту передових оборонних технологій, к.е.н.
13 Бруй Оксана Миколаївна директор Науково-технічної бібліотеки імені Г.І. Денисенка, к.н. із соціальних телекомунікацій
14 Ванін Володимир Володимирович декан Фізико-математичного факультету, д.т.н., професор
15 Гришко Ігор Анатолійович в.о. директора механіко-машинобудівного інституту, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки
16 Денисюк Сергій Петрович директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту, д.т.н., професор
17 Дичка Іван Андрійович декан факультету прикладної математики, д.т.н., професор
18 Жуйков Валерій Якович декан факультету електроніки, д.т.н., професор
19 Іщенко Олександр Анатолійович директор студмістечка, к.філос.н.
20 Касьянов Павло Олегович в.о. директора інституту прикладного системного аналізу, д.ф.-м .н., професор
21 Киричок Петро Олексійович директор Видавничо-поліграфічного інституту, д.т.н., професор
22 Коваль Володимир Олександрович директор Центру міжнародної освіти, д.т.н., професор
23 Коробко Іван Васильович директор інституту аерокосмічних технологій, д.т.н., професор
24 Кравченко Марина Олегівна декан факультету менеджменту та маркетингу, д.е.н., професор
25 Лінючева Ольга Володимирівна декан хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор
26 Максименко Віталій Борисович декан факультету біомедичної інженерії, д.мед.н., професор
27 Малюкова Інна Геннадіївна директор навчально-методичного комплексу "Інститут післядипломної освіти", к.т.н.
28 Новіков Олексій Миколайович директор фізико-технічного інституту, д.т.н., професор
29 Панов Євген Миколайович декан інженерно-хімічного факультету, д.т.н., професор
30 Перестюк Марія Миколаївна директор інституту моніторингу якості освіти, к.ф.-м.н.
31 Письменний Євген Миколайович декан теплоенергетичного факультету, д.т.н., професор
32 Пучков Олександр Олександрович начальник Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації, к. філос. наук, професор, полковник
33 Саєнко Наталія Семенівна декан факультету лінгвістики, к. пед.н, професор
34 Сидоренко Юрій Михайлович в.о. директора інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О.Патона, д.т.н., доцент
35 Теленик Сергій Федорович декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, д.т.н., професор
36 Тимчик Григорій Семенович декан приладобудівного факультету, д.т.н., професор
37 Тодосійчук Тетяна Сергіївна в.о. декана факультету біотехнології і біотехніки, д.т.н., професор кафедри промислової
біотехнології
38 Холявко Валерія Вікторівна учений секретар, к.т.н., доцент
39 Царенок Олексій Олексійович завідувач кафедри військової підготовки
40 Цимбаленко Яна Юріївна декан факультету соціології і права, уповноважена особа університету з питань запобігання та виявлення корупції, к.н. з державного управління, доцент
41 Яндульський Олександр Станіславович декан факультету електроенерготехніки та автоматики, д.т.н., професор
42 Безуглий Михайло Олександрович голова профкому, к.т.н., доцент (за згодою)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.