Наказ про створення наукових сесій

На виконання рішення Вченої ради НТУУ „КПІ” від 10.12.2007 року

Н А К А З У Ю :
1. Запровадити систему наукових сесій в університеті, а саме:
2.1. щомісячні наукові сесії Вченої ради НТУУ „КПІ” спільно з науковим семінаром НАН України „Проблеми системних міждисциплінарних досліджень”;
2.2. наукові сесії факультетів, інститутів, кафедр за відповідними науковими напрямками.
3. З метою організації та проведення наукових сесій створити координаційну раду з питань наукових сесій у складі: голова – академік НАН України М.З.Згуровський, ректор університету; члени: академік НАН України – Бар’яхтар В.Г., директор Інституту магнетизму НАН та МОН України; член-кореспондент АПН України – Горобець Ю.І., завідувач кафедри загальної та експериментальної фізики НТУУ „КПІ”; доцент кафедри філософії – Мельниченко А.А., вчений секретар Вченої ради НТУУ „КПІ”.
4. Встановити проведення щомісячних наукових сесій Вченої ради НТУУ „КПІ” кожного третього понеділка місяця.
5. Координаційній раді сформувати річні плани роботи і організаційні заходи по впровадженню системи наукових сесій Вченої ради університету, в т.ч. розробити та подати на затвердження ректору Положення про проведення наукових сесій Вченої ради як складової діяльності дослідницького університету.
6. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр організувати роботу щодо проведення наукових сесій у підрозділах.
7. Проректору з наукової роботи Ільченку М.Ю. створити на веб-сайті НТУУ „КПІ” сторінку наукових сесій та забезпечити її функціонування.
8. Результати роботи наукових сесій висвітлювати на веб-сайті НТУУ „КПІ” та у щорічних збірках доповідей.
9. Координаційній раді рекомендувати активно залучати ЗМІ, зокрема, газету „Політехнік”, до висвітлення роботи наукових сесій.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.