Єрошенко Валентин Андрійович

Єрошенко Валентин Андрійович

Валентин Андрійович Єрошенко - доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", лабораторія термомолекулярной енергетики, Ecole Polytechnique de Paris, X-technologies, Laboratoire de l‘energetique Thermomoleculaire. Термодинаміка складних систем; енергетика (прикладна термодинаміка): розсіювання, акумуляція і перетворення енергії; теплофізіка і молекулярна фізика; фізична хімія.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра теплотехніки та енергозбереження МНДЛ (ІЕЕ-ФАКС)

Доповідь “Термомолекулярна енергетика”

проф., д.т.н. Єрошенко Валентин Андрійович
Термомолекулярна Енергетика
­­­­­­­­­­­­­­­­­Доповідь на Вченій Раді НТУУ «КПІ» 21 січня 2008 р.

Доповідь - файл .ppt (10.209 Mb)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.