Березень 2023

03 квітня 2023 Р., ПРОТОКОЛ № 4// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Конкурсні справи.
2. Звіт щодо фінансової діяльності Університету та бюджету на наступний рік.
Доповідач - начальник ДЕФ Людмила СУББОТІНА.
3. Про затвердження Правил прийому до Університету в 2023 р.
Доповідач - проректор з навчально-педагогічної роботи Олексій ЖУЧЕНКО
4. Поточні справи.

ДФ 26.002.22 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СКОРОХОД ТЕТЯНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 06 – ЖУРНАЛІСТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 061 – ЖУРНАЛІСТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.22, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/20/2023 від 15 березня 2023 року, для захисту дисертації Скороход Тетяни Олександрівни на тему: «Феномен студентської періодики в системі соціальних комунікацій» з галузі знань 06 –Журналістика за спеціальністю 061

ДФ 26.002.21 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ФІЛОНОВА ВЛАДИСЛАВА ВІТАЛІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 143 – АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.21, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/20/2023 від 15 березня 2023 року, для захисту дисертації Філонова Владислава Віталійовича на тему: «Прогнозування режимів погіршеного теплообміну в перспективних реакторах ІV покоління з надкритичними параметрами те

ДФ 26.002.20 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ФІЛОНОВОЇ ЮЛІЇ СЕРГІЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 143 – АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.20, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/20/2023 від 15 березня 2023 року, для захисту дисертації Філонової Юлії Сергіївни на тему: «Обґрунтування надійності тепловідводу від металу вигородки РУ типу ВВЕР-1000 при деградації її геометрії» з галузі знань 1

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВАСИЛЬЄВА ГЕОРГІЯ СТЕПАНОВИЧА

20 квітня 2023 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.24 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбудеться захист дисертації Васильєва Георгія Степановича на тему: “Комплексне забезпечення корозійнобезпечної експлуатації систем тепловодопостачання житлово-комунальної інфраструктури” за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ОМЕЛЯНА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.12 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Омеляна Анатолія Васильовича на тему “Методи та система підвищеної ефективності керування п’єзоелектричним мікроманіпулятором” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань Електроніка та телекомунікації

13 березня 2023 Р., ПРОТОКОЛ № 3// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи.
Доповідає – проректор Олексій ЖУЧЕНКО
3. Звіт проректора з навчальної роботи.
Доповідає – проректор Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
4. П о т о ч н і с п р а в и:

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.