Лютий 2023

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТИШКОВЕЦЬ МАРІЇ ВЯЧЕСЛАВІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Тишковець Марії Вячеславівни на тему “Створення неорганічних зв’язувальних компонентів і процесів формоутворення ливарних стрижнів на їх основі” на здобуття ступеня доктора філ

ДФ 26.002.19 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАНОРИК ГАННИ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 – МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.19, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/14/2023 від 22 лютого 2023 року, для захисту дисертації Манорик Ганни Олександрівни на тему: «Управління логістичним забезпеченням системи електронної комерції промислових підприємств» з галузі знань 07 - Управління

ДФ 26.002.18 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КРУГЛОВА ІВАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 13 – МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 132 – МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.18, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/14/2023 від 22 лютого 2023 року, для захисту дисертації Круглова Івана Олександровича на тему: «Вплив комплексної йонної та термічної обробки на структурно-фазові перетворення у функціональних плівкових композиціях

ДФ 26.002.17 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СКОРОБОГАЧ ТЕТЯНИ БОГДАНІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 11 – МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 111 – МАТЕМАТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.17, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/14/2023 від 22 лютого 2023 року, для захисту дисертації Скоробогач Тетяни Богданівни на тему: «Фредгольмові крайові задачі з параметром у функціональних просторах» з галузі знань 11 – Математика та статистика за спе

ДФ 26.002.16 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КРУГЛИКА ОЛЕГА СТАНІСЛАВОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17 – ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.16, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/14/2023 від 22 лютого 2023 року, для захисту дисертації Круглика Олега Станіславовича на тему: «Ефективна демодуляція та ідентифікація сигналів із фазовою маніпуляцією у каналах із несприятливими умовами радіоприйм

ДФ 26.002.15 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПРОКОПЕЦЬ НАТАЛІЇ АНДРІЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17 – ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.15, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/14/2023 від 22 лютого 2023 року, для захисту дисертації Прокопець Наталії Андріївни на тему: «Енергоефективне обслуговування навантаження інформаційно-комунікаційної мережі» з галузі знань 17 – Електроніка та телеко

ДФ 26.002.14 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ШМІГЕЛЯ БОГДАНА ОЛЕГОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17 – ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.14, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/14/2023 від 22 лютого 2023 року, для захисту дисертації Шмігеля Богдана Олеговича на тему: «Підвищення продуктивності низькоенергетичних безпроводових каналів зв’язку сенсорних телекомунікаційних систем» з галузі зн

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ МАРІЯША ЮРІЯ ІГОРОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.9 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Маріяша Юрія Ігоровича на тему «Модельно-прогнозуюче автоматичне керування режимом дуття кисневого конвертера з енергоефективним засвоєнням тепла» на здобуття ступеня доктора філ

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.