Вересень 2022

03 ЖОВТНЯ 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 6// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
2. К о н к у р с н і с п р а в и:
3. Відзначення 100-річчя діяльності Секції вихованців КПІ в Польщі.
4. Про підсумки прийому здобувачів вищої освіти в 2022р. та основні завдання на новий начальний рік.
Доповідає – в.о. першого проректора Олексій ЖУЧЕНКО

Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії

Шановні здобувачі ступеня доктора філософії!
З метою отримання довідки з НТБ ім. Г.І. Денисенка щодо належності ваших публікацій до видань, проіндексованих у базах даних Scopus / Web of Science, чи віднесених до квартилів (Q1 – Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank / Journal Citation Reports, потрібно

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.