Липень 2016

Порядок денний засідання Адміністативної ради від 11 березня 2016 року, протокол №1

1. Звіт про виконання бюджету НТУУ «КПІ» 2015 р. та затвердження бюджету університету на 2016 р.

Доповідач: начальник ДЕФ – Субботіна Л.Г.

2. Різне.

УВАГА! ВАЖЛИВО! Інформація стосовно отримання дипломів кандидатів і докторів наук

Шановні колеги!
Нагадуємо, що станом на 14.07.2016 року дипломи ДОКТОРІВ та КАНДИДАТІВ ЕКОНОМІЧНИХ наук, відповідно до наказів МОН України від 25.02.2016 № 161 та від 12.05.2016 № 503 очікують на те, щоб їх забрали.

30 червня 2016 р., протокол № 8// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Про організацію прийому на перший курс у 2016 р та завдання на 2016/17 навчальний рік.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
3. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.