Травень 2016

Повідомлення про захист дисертації Коваленка Євгена Юрійовича

29 червня 2016 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Коваленка Євгена Юрійовича
на тему: “Енергоефективне керування електроживленням систем наносупутників”
за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Тодосійчук Тетяни Сергіївни

30 червня 2016 року о 10.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Тодосійчук Тетяни Сергіївни
на тему "Поліваріантна біотехнологія препаратів-антисептиків на основі мікробних бактеріолізинів"
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Івіцького Ігоря Ігоровича

30 червня 2016 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Івіцького Ігоря Ігоровича
на тему "Пристінні ефекти в процесах течії полімерів у каналах переробного обладнання"
за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Горбатюк Ірини Романівни

30 червня 2016 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Горбатюк Ірини Романівни
на тему "Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta"
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія
на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Повідомлення про захист дисертації Денисова Миколи Олександровича

30 червня 2016 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Денисова Миколи Олександровича
на тему “Підвищення ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини"
за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Кошкіної Наталії Василівни

29 червня 2016 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.29 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Кошкіної Наталії Василівни
на тему "Спектральні методи комп'ютерної стеганографії та методи стеганоаналізу з навчанням і класифікацією"
за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Петришина Андрія Ігоровича

29 червня 2016 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Петришина Андрія Ігоровича
на тему "Підвищення інформативності систем моніторингу динамічного стану шпиндельних вузлів металорізальних верстатів"
за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти

Повідомлення про захист дисертації Флейшер Ганни Юріївни

30 червня 2016 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.24 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Флейшер Ганни Юріївни
на тему “Багатофункціональні азотвмісні хімічні добавки для цементів з продуктів переробки комунальних відходів"
за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Дорогань Наталії Олександрівни

30 червня 2016 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.24 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Дорогань Наталії Олександрівни
на тему “Білий портландцемент на основі збагаченої сировини при комбінованому способі виробництва"
за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Ульянової Вероніки Олександрівни

30 червня 2016 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Ульянової Вероніки Олександрівни
на тему “Сенсори на акустичних хвилях на основі наноструктурованого оксиду цинку"
за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.