Лютий 2016

Повідомлення про захист дисертації Диняка Сергія Васильовича

11 березня 2016 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Диняка Сергія Васильовича
на тему "Розробка циклічно-поточної технології виробництва щебеню на гранітних кар'єрах"
за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Гаврушкевича Андрія Юрійовича

15 березня 2016 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Гаврушкевича Андрія Юрійовича
на тему "Основні положення кінематики МАО циліндричних зубчастих коліс"
за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Багана Тараса Григоровича

15 березня 2016 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Багана Тараса Григоровича
на тему: “Робастне керування інерційними контурами котлоагрегата зі змінними параметрами на базі внутрішньої моделі”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Наумової Альони Миколаївни

15 березня 2016 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Наумової Альони Миколаївни
на тему: “Теплопередаючі характеристики пульсаційних капілярних теплових труб, призначених для малогабаритних систем охолодження”
за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

08 лютого 2016 р., протокол № 2// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Звіт проректора з наукової роботи за 2015 р. Нагальні завдання та нові можливості активізації наукової та інноваційної діяльності.

Доповідає - проректор Ільченко М.Ю.

2. Про підсумки міжнародної діяльності у 2015 р. та завдання на 2016 р.

Доповідає - проректор Сидоренко С.І.

Повідомлення про захист дисертації Андрійчука Олега Валентиновича

01 березня 2016 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Андрійчука Олега Валентиновича на тему
"Метод визначення змістової подібності об'єктів баз знань експертних систем підтримки прийняття рішень"
за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.