Листопад 2015

Повідомлення про захист дисертації Чепюк Лариси Олексіївни

11 грудня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Чепюк Лариси Олексіївни на тему “Струнний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи"
за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Тинькової Альони Анатоліївни

08 грудня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Тинькової Альони Анатоліївни
на тему "Вплив низькотемпературного відпалу на дифузійні зміни структури нанорозмірних плівкових систем Au/M, Ag/M, Pt/M (М-перехідний метал)"
за спеціальністю 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів

Повідомлення про захист дисертації Загірської Ірини Олександрівни

01 грудня 2015 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Загірської Ірини Олександрівни
на тему "Моделювання та прогнозування передачі радіонуклідів з грунту у рослини з використанням динамічних мереж Байєса"
за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Малишевської Катерини Миколаївни

01 грудня 2015 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Малишевської Катерини Миколаївни
на тему "Інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж"
за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Повідомлення про захист дисертації Романюк Маргарити Ігорівни

03 грудня 2015 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Романюк Маргарити Ігорівни
на тему "Теоретичні основи розрахунку ультразвукових трактів пристроїв контролю поверхні металопрокату"
за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Філіпової Наталії Юріївни

03 грудня 2015 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Філіпової Наталії Юріївни
на тему "Прийом та випромінення звуку циліндричним електропружним перетворювачем з узгоджувальним шаром"
за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Габінета Артема Вікторовича

30 листопада 2015 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Габінета Артема Вікторовича
на тему “Способи підвищення ефективності передачі потокового відео в однорангових мережах”
за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Сірика Сергія Валентиновича

30 листопада 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Сірика Сергія Валентиновича
на тему “Обчислювальні схеми та вагові функції скінченноелементного методу Петрова-Гальоркіна для високоточного моделювання конвективно-дифузійних процесів”
за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.