Липень 2015

Повідомлення про захист дисертації Гнітецького Євгена Віталійовича

15 вересня 2015 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Гнітецького Євгена Віталійовича
на тему “Маркетинговий аспект інноваційної діяльності машинобудівних підприємств технопарку”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.