Січень 2015

02 лютого 2015 р., протокол № 1// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Звіт проректора з наукової роботи за 2014 р. Наука та інновації. Розвиток в умовах форс-мажору.

Доповідає - проректор Ільченко М.Ю.
2. Підсумки міжнародної діяльності у 2014 р. та завдання на 2015 р.

Доповідає - проректор Сидоренко С.І.

3. Конкурсні справи.

Повідомлення про захист дисертації Голуб Наталії Борисівни

27 лютого 2015 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Голуб Наталії Борисівни
на тему "Науково-технологічні основи конверсії відновлюваної сировини в біоводень, біометан та біодизель"
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Радченка Костянтина Сергійовича

17 лютого 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Радченка Костянтина Сергійовича
на тему "Хромомарганцеві зносостійкі чавуни для роботи в умовах гідроабразивного зношування"
за спеціальністю 05.16.04 – ливарне виробництво
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Бляшиної Марії Володимирівни

25 лютого 2015 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Бляшиної Марії Володимирівни
на тему "Анаеробно-аеробне очищення міських стічних вод з використанням волокнистого носія"
за спеціальністю 05.17.21 – технологія водоочищення на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Бурлаченка Олексія Миколайовича

17 лютого 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Бурлаченка Олексія Миколайовича
на тему "Розробка технології одержання порошків з квазі- або нанокристалічними фазами методом механічного легування"
за спеціальністю 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали

Повідомлення про захист дисертації Васильєва Георгія Степановича

25 лютого 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Васильєва Георгія Степановича
на тему "Моніторинг корозії та її гальмування компонентами корозійного середовища в системах гарячого водопостачання"
за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії

Повідомлення про захист дисертації Гнатіва Романа Маріяновича

3 березня 2015 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Гнатіва Романа Маріяновича
на тему: “Розвиток наукових основ прогнозування гідравлічних параметрів неусталених потоків в технологічних процесах”
за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, газу і плазми на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.