Грудень 2014

Повідомлення про захист дисертації Дудукало Ганни Олександрівни

03 березня 2015 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Дудукало Ганни Олександрівни
на тему “Механізм забезпечення ефективності управління персоналом машинобудівних підприємств”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Повідомлення про захист дисертації Сергієнка Павла Юрійовича

10 лютого 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Сергієнка Павла Юрійовича
на тему “"Мікромеханічно перелаштовувані резонатори НВЧ на основі смужкових ліній"
за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412)

Повідомлення про захист дисертації Білокінь Світлани Олексанедрівни

10 лютого 2015 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Білокінь Світлани Олександрівни
на тему “Підвищення точності діагностування рельєфу та механічних характеристик нанорозмірних структур у приладобудуванні"
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

29 грудня 2014 р., протокол № 12// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Звіт проректора з перспективного розвитку за 2014 р.

Доповідає - проректор Новіков О.М.
2. Про роботу університету щодо утримання і розвитку матеріально-технічної бази у 2014 р.

Доповідає - проректор Ковальов П.В.
3. Про взаємодію "Асоціації випускників КПІ" з університетом.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 12.12.2014 р.

Питання:

1.Про затвердження правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2015 р.

Доповідачі:Якименко Ю.І., Можаровський В.М.

2.Про організацію до підготовки навчання у II семестрі.

Доповідач: Якименко Ю.І.

3. Різне.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 18.07.2014 р.

Питання:

1. Питання приймальної комісії.

Доповідач: Якименко Ю.І.

2.Інформація про стан будівництва каплиці на території кампусу НТУУ «КПІ».

Доповідач:Дичка І.А.

3.Про присвоєння звання «Почесний доктор НТУУ «КПІ» д.ф-м.н., члену-кореспонденту НАН України, президенту МАН – Довгому С.О.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.