Жовтень 2014

Повідомлення про захист дисертації Степаненка Олександра Олександровича

16 грудня 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Степаненка Олександра Олександровича
на тему "Синтез малогабаритних фрезерних верстатів з комп'ютерним керуванням"
за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Волошка Анатолія Васильовича

10 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Волошка Анатолія Васильовича
на тему: “Теорія та практика оцінювання якості електричної енергії в інтегрованих системах електропостачання”
за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Повідомлення про захист дисертаціїї Лавренка Ярослава Івановича

24 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.01 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Лавренка Ярослава Івановича
на тему: “Динаміка та довговічність високошвидкісних прецизійних центрифуг”
за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 166)

Повідомлення про захист дисертації Солодкого Євгена Васильовича

09 грудня 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Солодкого Євгена Васильовича
на тему "Вплив фазо- та структуроутворення в умовах іскроплазмового спікання на формування властивостей оксидних керамік В6О, Ce0,8Sm0,2O1,9"
за спеціальністю 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали

Повідомлення про захист дисертації Шантиря Антона Сергійовича

24 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Шантира Антона Сергійовича
на тему: “Удосконалення методів та засобів калібрування для вимірювальних растрових електронних мікроскопів”
за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Повідомлення про захист дисертації Башти Дмитра Анатолійовича

24 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.01 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Башти Дмитра Анатолійовича
на тему: “Втомна пошкоджуваність валопроводів турбоагрегатів при крутних коливаннях”
за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Суходуб Ірини Олегівни

18 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Суходуб Ірини Олегівни
на тему: “Енергетичні процеси перехресноплинного рекуперативного теплоутилізатора систем вентиляції”
за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Хижняка Євгена Валерійовича

24 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Хижняка Євгена Валерійовича
на тему "Закономірності виникнення та впливу коливань дротяного електроду на точність обробки та процеси формування мікрогеометрії поверхні при електроерозійному вирізанні"
за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки

Повідомлення про захист дисертації Аршук Марини Віталіївни

11 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Аршук Марини Віталіївни
на тему "Титаноалітовані та хромоалітовані покриття з бар'єрним шаром нітриду титану на сталі 12Х18Н10Т"
за спеціальністю 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Безрук Зої Домініківни

25 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Безрук Зої Домініківни
на тему “Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів"
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.