Листопад 2013

Повідмлення про захист дисертації Галаненка Дениса Валерійовича

26 грудня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Галаненка Дениса Валерійовича
на тему “Метод і засіб акустико-емісійного контролю втоми матеріалів в умовах резонансного навантаження"
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 293)

Повідомлення про захист дисертації Якуша Євгена Юрійовича

25 грудня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.24 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Якуша Євгена Юрійовича
на тему “Жаростійкі в'яжучі та матеріали підвищеної термостійкості на основі модифікованого глиноземистого цементу"
за спеціальністю 05.17.11 – технологія туголлавких неметалічних матеріалів на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 21, ауд. 209)

Повідомлення про захист дисертації Солових Євгена Костянтиновича

24 грудня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Солових Євгена Костянтиновича на тему “Науково-методологічні основи підвищення несучої здатності функціональних покриттів конструктивними і технологічними методами”
за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробкина здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435)

Повідомлення про захист дисертації Пилипенка Костянтина Петровича

24 грудня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Пилипенка Костянтина Петровича на тему
"Статистичний аналізатор та класифікатор мовних сигналів на основі суміші гаусівських розподілів"
за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412)

Повідомлення про захист дисертації Нікітчук Тетяни Миколаївни

24 грудня 2013 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Нікітчук Тетяни Миколаївни на тему
"Біотехнічна система аналізу пульсограм на основі фазових портретів"
за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412)

Повідомлення про захист дисерації Перепічая Андрія Олександровича

23 грудня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Перепічая Андрія Олександровича на тему “Оцінка на основі критерію механіки руйнування статичної міцності кільцевих швів паропроводів з допустимим непроваром та рекомендації щодо їх ремонту”
за спеціальністю 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435)

Повідомлення про зхист дисертації Лелеки Сергія Володимировича

24 грудня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Лелеки Сергія Володимировича на тему
“Удосконалення теплових і енергетичних показників процесу графітування в печах непрямого нагріву” за спеціальністю
05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 342)

02 грудня 2013 р., протокол № 12// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Звернення студентських організацій університету до органів державної влади України.

Доповідає – голова первинної профспілкової організації студентів Гаврушкевич А.Ю.;

2. Про затвердження правил прийому до університету у 2014 році.

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.;

Повідомлення про захист дисертації Гордієнка Валентина Івановича

26 листопада 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Гордієнка Валентина Івановича
на тему “Підвищення ефективності оптико-електронних прицільних комплексів бронетехніки” з грифом “Для службового користування”
за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 293)

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.