Вересень 2013

Повідомлення про захист дисертації Булаха Богдана Вікторовича

25 жовтня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.17 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Булаха Богдана Вікторовича
на тему: “Інфраструктура потоків задач на основі композиції грід-сервісів для автоматизованого схемотехнічного проектування”
за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робітна здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 35, ауд. 129)

Повідомлення про захист дисертації Чирки Тараса Всеволодовича

29 жовтня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Чирки Тараса Всеволодовича
на тему: “Теплопровідність та електропровідність сипучих вуглецевих матеріалів”
за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 5, ауд. 307)

Повідомлення про захист дисертації Калініної Мирослави Федорівни

25 жовтня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Калініної Мирослави Федорівни на тему “Хвильові процеси в підвісі гіроскопів і проблеми керування рухом гіперзвукових апаратів"
за спеціальністю 05.11.03 – гіроскопи та навігаційні системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 317)

Повідомлення про захист дисертації Міхеєнка Леоніда Андрійовича

22 жовтня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Міхеєнка Леоніда Андрійовича
на тему “Радіометричне калібрування прецизійних оптико-електронних зондуючих систем космічного базування"
за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 293)

Повідомлення про захист дисертації Кудіна Антона Михайловича

21 жовтня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Кудіна Антона Михайловича
на тему "Моделі та методи побудови асиметричних криптосистем і стеганосистем для розподілених систем” (з грифом “Для службового користування”)
за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 35, ауд. 001)

Повідомлення про захист дисертації Грішина Ігоря Юрійовича

23 жовтня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Грішина Ігоря Юрійовича
на тему “Теоретико-методологічні основи автоматизації керування статистичними вимірювальними інформаційними комплексами”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 18, ауд. 438)

Повідомлення про захист дисертації Красковського Олександра Павловича

22 жовтня 2013 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Красковського Олександра Павловича
на тему “Ультразвукові фазовані антенні решітки з підвищеною роздільною здатністю систем неруйнівного контролю виробів з металів"
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 293)

Повідомлення про захист дисертації Ясочки Максима Володимировича

21 жовтня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Ясочки Максима Володимировича
на тему “Інформаційна технологія управління рівнем обслуговування користувачів інформаційно-комунікаційних сервісів”
за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 35, ауд. 001)

Повідомлення про захист дисертації Вишневого Сергія Валерійовича

21 жовтня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Вишневого Сергія Валерійовича
на тему “Методи двоетапної сумісної фільтрації і сегментації неоднорідних текстурних зображень”
за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 163)

Повідомлення про захист дисертації Нікуленкової Тетяни Володимирівни

08 жовтня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Нікуленкової Тетяни Володимирівни
на тему: “Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності”
за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 5, ауд. 307)

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.