Серпень 2013

Повідомлення про захист дисертації Загоруйка Євгена Анатолійовича

26 вересня 2013 року о 12.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Загоруйка Євгена Анатолійовича на тему
"Підвищення стійкості схилів в слабких масивах системою ґрунтоцементних елементів"
за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: вул. Борщагівська, 115, ауд. 701)

Повідомлення про захист дисертації Покінтелиці Миколи Івановича

24 вересня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Покінтелиці Миколи Івановича
на тему “Наукові основи комплексної термофрикційної та механічної обробки деталей, які враховують коливання в технологічній системі верстата"
за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 214)

Повідомлення про захист дисертації Атарод Соруш

30 вересня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.06 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Атарод Соруш (Іран)
“Удосконалення високовольтних подільників для вимірювання напруги постійного та змінного струму (частоти 50 Гц)"
за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 20, ауд. 3)

Повідомлення про захист дисертації Голтвяницької Олени Володимирівни

17 вересня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Голтвяницької Олени Володимирівни на тему
“Маловідходні технології кондиціонування води для екологічно безпечних водоциркуляційних теплообмінних систем”
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 342)

Повідомлення про захист дисертації Басістої Ольги Миколаївни

09 жовтня 2013 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Басістої Ольги Миколаївни на тему "Технології кислотного розчинення лангбейнітового концентрату з переробленням розчинів у калімагнезію і діамофос"
за спеціальністю 05.17.01 - технологія неорганічних речовин на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 4, ауд. Велика хімічна)

Повідомлення про захист дисертації Мудрого Олександра Олександровича

09 жовтня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мудрого Олександра Олександровича на тему "Перероблення вторинних розчинів арґентуму нітрату контактним осадженням магнієм у кондиційні продукти (порошкове срібло, калію нітрат і бішофіт)"
за спеціальністю 05.17.01 - технологія неорганічних речовин на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 4, ауд. Велика хімічна)

Повідомлення про захист дисертації Мамути Марини Сергіївни

24 вересня 2013 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мамути Марини Сергіївни
“Підвищення ефективності комплексування оптико-електронних систем спостереження"
за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Афончиної Наталії Борисівни

24 вересня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Афончиної Наталії Борисівни
“Аберометрія оптичної системи ока методом Фуко"
за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 293)

Новіков Олексій Миколайович

Новіков Олексій Миколайович

Новіков Олексій Миколайович - член Вченої ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток), д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки.

Повідомлення про захист дисертації Михайленка Владислава Володимировича

30 вересня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.06 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Михайленка Владислава Володимировича на тему
"Моделювання усталених і перехідних процесів у електричних колах з напівпровідниковими комутаторами з використанням методу багатопараметричних функцій"
за спеціальністю 05.09.05 – теоретична електротехніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 20, ауд. 3)

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.