Лютий 2013

Повідомлення про захист дисертації Федорова Андрія Васильовича

18 лютого 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Федорова Андрія Васильовича
“Інформаційна технологія виконання операцій на біржі з використанням торгових роботів”
за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 35, ауд. 001)

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 24.01.2013 р.

Питання:

1. Питання приймальної комісії.

Доповідачі: Якименко Ю.І., Можаровський В.М.

2. Заходи щодо енергозбереження в НТУУ «КПІ»: стан виконання та завдання на 2013 рік.

Доповідачі: Ільченко М.Ю., Шевченко О.М.

3. Про підготовку до акредитації спеціальностей в університеті.

Доповідач: Якименко Ю.І.

4. Про стан виконання інвестиційної угоди з ІБК «Столиця».

Доповідач: Якименко Ю.І.

5. Різне.

04 лютого 2013 р., протокол № 2// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Про підсумки міжнародної діяльності університету в 2012 році та завдання на 2013 рік.

Доповідає – проректор Сидоренко С.І.

2. Про роботу університету щодо утримання і розвитку матеріально-технічної бази в 2012 році.

Доповідає – проректор Ковальов П.В.

3. Конкурсні справи.

4. Поточні справи.

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.