Січень 2013

Повідомлення про захист дисертації Бродніковської Ірини Володимирівни

22 січня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Бродніковської Ірини Володимирівни
“Розробка високотеплопровідних підкладок багатокристальних мікрозбірок для роботи в екстремальних умовах”
за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: вул. Політехнічна,16, ауд. 412)

Повідомлення про захист дисертації Нерсесяна Геннадія Арзуйовича

23 січня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Нерсесяна Геннадія Арзуйовича
“Перетворені форми в економічних та соціокультурних процесах суспільного відтворення”
за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 514)

Повідомлення про захист дисертації Пашова Ростислава Івановича

22 січня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Пашова Ростислава Івановича
“Бюрократія та бюрократизм в хронотопі освіти (філософський аспект)” за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Повідомлення про захист дисертації Акімової Олени Андріївни

22 січня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Акімової Олени Андріївни
“Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві”
за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Повідомлення про захист дисертації Акімової Олени Андріївни

22 січня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Акімової Олени Андріївни
“Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві”
за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Повідомлення про захист дисертації Мінакова Сергія Миколайовича

21 січня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мінакова Сергія Миколайовича
“Визначення напруженого стану зварних магістральних трубопроводів магнітоанізотропним методом”
за спеціальністю
05.03.06 - зварювання та споріднені процеси і технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435)

Повідомлення про захист дисертації Зінченка Максима В'ячеславовича

21 січня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Зінченка Максима В’ячеславовича
“Методи формування ідентифікаційних ознак нелінійних розсіювачів”
за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації: Морфлюк-Щур Вікторія Валеріївна

17 січня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.10 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Морфлюк-Щур Вікторії Валеріївни
“Методи та засоби цифрового контролю якості кольоровідтворення офсетного способу друку”
за спеціальністю 05.05.01 - машини і процеси поліграфічного виробництва на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: вул. Володимирська,7 корпус №25)

14 січня 2013 р., протокол № 1// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Конкурсні справи.

2. Пріоритети наукової та інноваційної діяльності дослідницького університету.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

3. Про підтримку: ”Стратегії розвитку системи підготовки кадрів з числа іноземних громадян”.

Доповідає – директор Центру міжнародної освіти Циганок Б.А.

4. Поточні справи.

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.