Січень 2011

17 січня 2011 р.,протокол № 1 || Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Наука та інновації – базис модернізації економіки держави. Звіт проректора з наукової роботи за 2010 рік.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

2. Затвердження підсумків конкурсу серед викладачів щодо номінацій „Викладач-дослідник - 2010” та „Молодий викладач-дослідник - 2010” в НТУУ „КПІ”.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

3. Комплексна система управління якістю підготовки спеціалістів НТУУ «КПІ».

Доповідає – проф. кафедри та теплотехніки енергозбереження ІЕЕ Константінов С.М.

4. Конкурсні справи.

5. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.