Жовтень 2008

3 листопада 2008 р., протокол № 10 || Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Затвердження правил прийому до університету на 2009 рік.

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

2. Про основні напрямки інвестиційної діяльності університету.

Доповідає – проректор Печеник М.В.

2. Конкурсні справи .

3. Поточні справи.

Кришталь Олег Олександрович

Кришталь Олег Олександрович

Олег Олександрович Кришталь – відомий вітчизняний нейрофізіолог, професор, доктор біологічних наук (з 1981 р.), академік НАН України (1997 р.), член-кореспондент Російської Академії наук, член Європейської Академії, перший заступник директора Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, лауреат Державної премії СРСР.

Барьяхтар Віктор Григорович

Барьяхтар Віктор Григорович

Барьяхтар Віктор Григорович - Видатний український вчений у галузі фізики. Отримав результати світового рівня в теорії магнетизму конденсованих середовищ, надпровідності, механічних властивостей твердих тіл, нелінійних явищ у фізичних системах і кінетики солітонів.

Михайло Захарович Згуровський

Михайло Захарович Згуровський

Ректор НТУУ "КПI", Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М.Глушкова НАН України, професор.

Доповідь на тему: «Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості безпеки життя людей».

13 жовтня 2008 р., протокол № 9 || Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Звіт за результатами літньої сесії 2008 р..
Доповідає – проректор Варламов Г.Б

2. К о н к у р с н і с п р а в и :
2.1. Обрання на посаду завідувача кафедри.
Доповідає – заст. голови експертно-кваліфікаційної комісії
Мікульонок І.О.
(регламент 3 хв.)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.