Червень 2008

Зразки документів

Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки документів Зразки доку

Згуровський Михайло Захарович

Ректор НТУУ "КПI", Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М.Глушкова НАН України,
професор Згуровський Михайло Захарович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Сайт Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" , одного з найстаріших і найавторитетніших вищих навчальних закладів України. Представлено його структуру, основні напрями діяльності. Подано інформацію про мережу КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://kpi.ua

Положення про Вчену раду

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Вчена рада Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (далі – Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління КПІ ім. Ігоря Сікорського, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.