Архів наукових сесій Університету

Система наукових сесій в університеті запроваджена на виконання рішення Вченої ради НТУУ „КПІ” від 10.12.2007 року. Вона складається з:

  • щомісячних наукових сесій Вченої ради НТУУ „КПІ” спільно з науковим семінаром НАН України „Проблеми системних міждисциплінарних досліджень”;
  • наукових сесій факультетів, інститутів, кафедр за відповідними науковими напрямками.

З метою організації та проведення наукових сесій створено координаційну раду з питань наукових сесій у складі: голова – академік НАН України М.З.Згуровський, ректор університету; члени: академік НАН України – Бар’яхтар В.Г., директор Інституту магнетизму НАН та МОН України; член-кореспондент АПН України – Горобець Ю.І., завідувач кафедри загальної та експериментальної фізики НТУУ „КПІ”; доцент кафедри філософії – Мельниченко А.А., вчений секретар Вченої ради НТУУ „КПІ”.

Встановлено проведення щомісячних наукових сесій Вченої ради НТУУ „КПІ” кожного третього понеділка місяця.

Координаційна рада формує річні плани роботи і організаційні заходи по впровадженню системи наукових сесій Вченої ради університету, в т.ч. розробляє та подає на затвердження ректору Положення про проведення наукових сесій Вченої ради як складової діяльності дослідницького університету.

Декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр організують роботу щодо проведення наукових сесій у підрозділах.

Результати роботи наукових сесій висвітлюються на веб-сайті НТУУ „КПІ” та у щорічних збірках доповідей.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.