Наукова сесія Вченої ради

На науковій сесії Вченої ради, що відбулась 15 вересня, з доповіддю “Забезпечення доступу до інформації і знань: роль бібліотек в епоху електронної інформації” виступив генеральний директор Державної публічної науково-технічної бібліотеки (ДПНТБ) Росії д.т.н. Яків Леонідович Шрайберг. Я.Л.Шрайберг – відомий і авторитетний фахівець у галузі електронних бібліотек. Він – зав. кафедри інформаційних технологій і електронних бібліотек Московського державного університету культури і мистецтв, президент і голова ради директорів Міжнародного бібліотечного інформаційного і аналітичного центру, президент Міжнародної Асоціації користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій. ДПНТБ – одна з найбільших бібліотек РФ, центральний орган науково-технічної інформації Росії, державним депозитарієм вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури. Бібліотека нашого університету плідно співпрацює з ДПНТБ, зокрема, є співорганізатором Міжнародної конференції “Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу”, беззмінним головою і головним ідеологом якої протягом 16 років є Я.Л.Шрайберг.

У доповіді було представлено і проаналізовано широкий оглядовий і фактичний матеріал стосовно електронних бібліотек – створення перших електронних бібліотек, основні етапи їхнього розвитку, роль урядових і міжнародних організацій у їх становленні, інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються в електронних бібліотеках. Було охарактеризовано найбільші на сьогодні електронні бібліотеки, зокрема найбільшу у світі електронну бібліотеку Google, відкриті архіви інформації, що нещодавно почали створюватись, роль електронних бібліотек у сучасних освітніх технологіях, зокрема, у дистанційній освіті. Доповідач зупинився на питаннях авторського права і захисту інтелектуальної власності.

Він особливо наголошував, що електронні бібліотеки відрізняються від традиційних бібліотек не тільки і не стільки тим, що використовують електронний формат видань, а в першу чергу тим, що забезпечують віддалений доступ до інформаційних ресурсів.

Доповідь була дуже інформаційно насиченою і з великим інтересом сприймалась слухачами. Після доповіді Я.Л.Шрайберг відповів на запитання слухачів.
Сьогодні в інформаційній сфері відбуваються бурхливі зміни, стрімко зростають цифрові колекції бібліотек. Електронні архіви бібліотечної інформації стають найважливішим компонентом бібліотечно-інформаційної системи. Вони частково вже заміняють друковані видання, особливо в галузі науково-технічної інформації. Активізація використання можливостей електронних ресурсів, сучасних бібліотечно-інформаційних технологій є запорукою успішної наукової та освітньої діяльності.

Інф. «КП»

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.