14 січня 2008 року, протокол № 1 || Порядок денний засідання Вченої ради

1. Затвердження підсумків конкурсу серед викладачів щодо номінацій „Викладач-дослідник-2007” та „Молодий викладач-дослідник-2007” в НТУУ „КПІ”.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

2. Наукова та інноваційна діяльність університету у 2007 р.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

3. Про результати 5-го туру комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ».

Доповідає –перший проректор Якименко Ю.І.

директор ІМЯО Ясінський В.В.

4. Конкурсні справи.

5. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.